Słowem, śpiewem i czynem uczcili Niepodległą


 

Święto niepodległości jest niewątpliwie jednym z ważniejszych polskich świąt narodowych. Powinno być wzniosłym i radosnym świętem. Obchodzone 11 listopada przypomina rok 1918. Rok w którym odzyskawszy swą państwowość po 123 latach niewoli w zaborach rosyjskim, pruskim i austriackim – Polska znalazła się na mapach świata. Dlatego też tu i teraz powinniśmy wyrażać wdzięczność budowniczym Rzeczypospolitej oraz pamiętać, że niepodległość nie jest nam dana na zawsze.

Uroczystości patriotyczne w gminie Grodzisko Dolne miały miejsce w niedzielę 12 listopada. Najistotniejszym wydarzeniem z punktu widzenia 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było uhonorowanie bohaterów i obrońców polskiej niepodległości. W uformowanej kolumnie, której przewodziła Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego udano się pod pomnik „Żywią i bronią” w Grodzisku Miasteczku. Tu przedstawiciele władz powiatowych i gminnych złożyli wieńce. Podobny przebieg miały uroczystości na grodziskim cmentarzu, gdzie pochylono się przy symbolicznym bezimiennym grobie upamiętniającym walczących Grodziszczan.

Zgodnie z tradycją, centralną częścią obchodów jedenastolistopadowych była uroczysta Msza święta w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym. Na wspólnej modlitwie za wolną Ojczyznę zgromadzili się zaproszeni goście, parafianie, młodzież szkolna, nauczyciele, strażacy oraz poczty sztandarowe z proporcami szkół, straży pożarnych i pszczelarzy.

Po zakończonej liturgii odbył się krótki montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Grodziska Górnego. Młodzi artyści pod duchowym przewodnictwem ks. Bogusława odegrali scenki symbolizujące zawirowane losy naszego narodu w drodze do upragnionej wolności.

„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” – tak mówił kardynał Stefan Wyszyński. Podejmijmy wspólną refleksję i odpowiedzmy sobie na pytanie – co te słowa oznaczają dzisiaj dla każdego z nas…