Komendant gminny odznaczony


 
 
 

Podczas wczorajszej uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła Krzyże Zasługi 30 strażakom ochotnikom, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia nadał Prezydent RP. Wśród wyróżnionych znalazł się przedstawiciel naszej gminy.

Wysoka ocena pracy i uznanie w oczach kolegów i przełożonych sprawiło, iż Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został dh Andrzej Moszkowicz – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Grodzisku Dolnym. Druh Andrzej Moszkowicz ze strażą związany jest od wielu lat, a funkcję komendanta gminnego pełni od 2010 roku.

W sumie z rąk wojewody z terenu powiatu leżajskiego odznaczenia państwowe otrzymali także dh Dąbek Mieczysław - OSP Sarzyna – srebrny krzyż zasługi oraz dh Kula Stanisław - OSP Biedaczów – brązowy krzyż zasługi.

Odznaczonym gratulowali Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny.

Krzyż Zasługi został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 roku i jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.