Wystawa z IPN


 

Do końca listopada w Ośrodku Kultury można oglądać wystawę ph. "Wieś polska między dwoma totalitaryzmami". Jest to wystawa ze zbiorów IPN w Rzeszowie poświęcona wsi polskiej w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej (1939–1945). Na 21 planszach ukazano życie codzienne mieszkańców wsi, a przede wszystkim formy represji stosowane przez aparat okupacyjny agresorów, których symbolem była pacyfikacja kieleckiej wsi Michniów (12–13 VII 1943 r.).