W Grodzisku Dolnym powstanie PSZOK


 

Na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego pojawiła się oficjalna informacja o wyborze projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Miło jest nam poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Grodzisko Dolne przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na liście projektów objętych dofinansowaniem. W praktyce oznacza to, że w tym roku w Grodzisku Dolnym przy tzw. Mokrzance, na placu przy starej wiacie Hortino powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie przedsięwzięcia planowany jest budynek murowany z częścią socjalno-biurową i częścią magazynową, w której przechowywany będzie m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, kable, zużyte opony, czy odpady rozbiórkowe i budowlane. Punkt wyposażony będzie w kontenery ustawione pod wiatą oraz pojemniki na odpady. Punkt wyposażony będzie w otwarte kontenery o pojemności ok. 7m3, na odpady inne niż niebezpieczne, ustawione pod wiatą, pojemniki zamykane o pojemności ok. 1,1 m3, na inne odpady selektywnie zbierane oraz specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne, ustawione w zamykanym wentylowanym magazynie o szczelnej posadzce.

Plac zostanie utwardzony i ogrodzony, a tereny nieutwardzone zostaną obsadzone roślinnością ozdobną. W ramach projektu zakupione zostaną 2 wagi na potrzeby PSZOK, w tym waga najazdowa o nośności 20 ton.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia PSZOKu planowany jest także zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego, składającego się z 7 kamer. System ten będzie działać 24 godziny na dobę. Zabezpieczy to m.in. przed podrzucaniem śmieci do punktu przez przypadkowe osoby, czy też uchroni przed ewentualnymi kradzieżami i aktami wandalizmu.

Wartość kosztorysowa zadania to ponad 962 tys. zł, zaś kwota przyznanego dofinansowania to ponad 651 tys. zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przewidziano na wrzesień 2018 roku.

Listę projektów objętych dofinansowaniem znajdziesz tutaj