Przegląd inwestycyjny


 

Gmina Grodzisko Dolne od wielu lat systematycznie dba o budynki użyteczności publicznej położone na swoim terenie. Przejawia się to nie tylko w przeznaczaniu środków finansowych na ich bieżące utrzymanie oraz drobne remonty i naprawy, ale przede wszystkim w realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Budowa Dziennego Domu dla Osób Starszych wraz z siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz filii w Zmysłówce, rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej – to jedne z kluczowych inwestycji kubaturowych realizowanych przez gminę w minionym, a kontynuowanych w bieżącym roku. Wszystkie zadania objęte są dofinansowaniem zewnętrznym.

Na gminnych placach budowy sporo się dzieje. Sprzyjająca aura umożliwia kontynuowanie robót wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Duże postępy prac widoczne są na szkole w Grodzisku Górnym. Na elewacji pojawiły się kolory, a na dachu zamontowano kopułę astronomiczną oraz panele fotowoltaiczne. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku nowego skrzydła szkoły.

Z myślą o poprawie jakości życia seniorów, gmina realizuje projekt budowy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych. Nowy obiekt łączy się z istniejącym budynkiem Urzędu Gminy. Przeszklona bryła głównego wejścia do budynku Dziennego Domu oraz GOPS'u rozdziela obydwa obiekty. W chwili obecnej najintensywniejsze prace wykonywane są wewnątrz. W poszczególnych pomieszczeniach kładzione są płytki.

Kolejną ważną dla gminy sferą społeczną jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Na terenie gminy funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, których celem jest rehabilitacja przywracająca uczestników do życia we własnym środowisku społecznym. Okazuje się, że potrzeba na tego typu usługi jest większa, dlatego też gmina aplikowała o środki na rozbudowę i przebudowę placówek.

Rozbudowa dotyczy placówki w Laszczynach oraz filii w Podlesiu. Prace trwają od ubiegłego roku. Wykonano już roboty murowe oraz więźby dachowe. W Laszczynach obiekt pokryto dachem.