Zgłoś eternit


 

Gmina Grodzisko Dolne po raz kolejny zamierza aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W ramach dofinansowania, specjalistyczna firma bezpłatnie usunie pokrycie dachowe wykonane z eternitu oraz dokona transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość na legalne i bezpłatne pozbycie się azbestu z najbliższego otoczenia.

Osoby, które posiadają wyroby zawierające azbest lub planują w tym roku dokonać demontażu azbestu z dachu, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne pokój nr 5 lub kontaktować się telefonicznie - (17) 2436003 wew. 153, w terminie do 16 lutego 2018r.