Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością w MCK Leżajsk


 
 

25 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Osób z Niepełnosprawnością.

Przegląd rozpoczął się od powitania zgromadzonych gości, odśpiewania kolędy „Bóg się rodzi” przez kierowników i dyrektorów poszczególnych placówek oraz prezentacji uczestników, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie przez pana Marka Śliża Starostę Leżajskiego - honorowego patrona tego wydarzenia.

Głównym celem przeglądu było ożywienie tradycji wspólnego kolędowania, popularyzacja obrzędów bożonarodzeniowych, ukazanie piękna kolęd i pastorałek, rozszerzenie współpracy i integracji między instytucjami zajmującymi się rehabilitacją, edukacją oraz opieką nad osobami z niepełnosprawnością, ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych i plastycznych osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy z ŚDS Laszczyny zaprezentowali kolędę pt. „Dziecina mała” oraz pastorałkę pt. „Hola hola pasterze”, a podopieczni ŚDS Zmysłówka kolędę pt. „Święty niepojęty” oraz pastorałkę w języku angielskim pt. „We wish you Merry Christmas”. Wszyscy artyści na zakończenie dostali dyplomy oraz pamiątkowe figurki aniołów.

Po zakończeniu części artystycznej przystąpiono do tradycyjnego opłatka oraz błogosławieństwa na rok 2018, a także do wspólnego obiadu świątecznego. Po wspólnym posiłku rozpoczęła się zabawa karnawałowa.

Organizatorami spotkania byli: ŚDS JELNA,  ŚDS SARZYNA,  ŚDS LASZCZYNY, WTZ LEŻAJSK, ZAZ NOWA SARZYNA, DPS BRZÓZA KRÓLEWSKA, DPS PISKOROWICE –MOŁYNIE, ORW  LASZCZYNY, NORW  NOWA SARZYNA ORAZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W NOWEJ SARZYNIE PRZY STOWARZYSZENIU „INTEGRACJA BEZ GRANIC”, SOSW  LEŻAJSK, ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO, LEŻAJSK.

Więcej zdjęć oraz materiał wideo na stronie ośrodka