Kwalifikacja wojskowa 2018


 

Od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Obowiązek ten dotyczy 15 729 osób.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegać będzie:

  • 12 533 mężczyzn urodzonych w 1999 r. (rocznik podstawowy),
  • 2 813 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,
  • 383 kobiet.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2018 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku rozpoczną się w marcu. Osoby z terenu Gminy Grodzisko Dolne obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2018r. – mężczyźni oraz 9 kwietnia 2018r. - kobiety.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 67.