ARiMR ogłasza nabory wniosków


 

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej dotyczącej wsparcia dla rolników w ramach dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Nabór wniosków rozpoczął się od 15 stycznia i potrwa do 25 czerwca 2018 roku.

Kolejny nabór dotyczy Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze „d” związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profili produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Nabór wniosków rozpocznie się od 19 lutego i potrwa do 20 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielanej pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.