Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności


 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje osoby, które w październiku 2017 roku korzystały z żywności z Podkarpackiego Banku Żywności, że w dniu 22.03.2018r. od godz. 12 00 będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym do dnia 16.03.2018r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1028 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł miesięcznie. Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.