Uzyskaj elektroniczną Kartę Dużej Rodziny


 

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet. Przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilka tygodni na wyprodukowanie Kart, jak do tej pory. Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilkunastu minut od momentu, w którym pracownik pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na karty.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje karty, ale również karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z ofert Karty Dużej Rodziny. Nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, że jedna osoba posiada na swoim telefonie wszystkie karty członków rodziny. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja jest cały czas udoskonalana, planowane jest uruchomienie nowej funkcji powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym mogą dowiedzieć się o nowych ciekawych ofertach.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek. Przy składaniu po raz pierwszy zachęcamy, aby ubiegać się o obie formy Karty ponieważ nie ma wtedy obowiązku ponoszenia opłaty. Zwolnieni z opłaty są również członkowie rodzin wielodzietnych, którzy wniosek o Kartę Dużej Rodziny złożyli przed 1 stycznia 2018r. i złożą ponownie wniosek o kartę elektroniczną najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny. 

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy chcą skorzystać z możliwości złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny mogą złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.Wypełnienie wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Emp@tia zajmuje mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia kart elektronicznych dla osób, które posiadają już kartę tradycyjne.