Stawki za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie


 

Od nowego roku zatwierdzanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie jest już w kompetencji Rady Gminy, lecz nowego organu, którym są Wody Polskie.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów prawa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym po raz pierwszy składało wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisko Dolne do nowego regulatora.

Pierwszy wniosek i od razu pozytywna decyzja zatwierdzająca taryfy proponowane przez PGK. Jesteśmy jednym z pierwszych samorządów na podkarpaciu, który posiada decyzję zatwierdzającą taryfy. Nowe stawki będą obowiązywać od czerwca 2018 r. przez najbliższe 3 lata.

Za m3 wody dostarczanej z wodociągu gminnego zapłacimy 2,82 zł brutto oraz 2,16 zł brutto opłaty abonamentowej naliczanej co miesiąc. W roku trzecim stawka wzrośnie na 2,83 zł brutto.

Z kolei za m3 odprowadzanych ścieków zapłacimy 4,20 zł brutto (z uwzględnieniem dopłaty z gminy na poziomie roku bieżącego). Analogicznie w roku trzecim stawka za ścieki wzrośnie o 1 grosz.