Barszcz Sosnowskiego atakuje


 

W związku z licznymi sygnałami od osób prywatnych zgłaszających problem związany z występowaniem barszczu Sosnowskiego w miejscach wypoczynku, Wojewoda Podkarpacki apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna szczególnie latem. Sok barszczu jest parzący, a sama roślina trująca i silnie alergizująca. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie dotykali barszczu Sosnowskiego, gdyż może być śmiertelnie niebezpieczny.

Wiele roślin wspomnianego wyżej gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach  ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma miejsce w sezonie letnim.