Komunikat


 

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje, iż 24 lipca 2018 r. upływa termin złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.