Wykaz baz danych "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020"


 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informuje o wykazie baz danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Pliki do pobrania: