Gmina Grodzisko Dolne ogłosiła konkurs na realizatora szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia


 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne zaprasza do składania ofert na realizacje programu zdrowotnego dla seniorów pn.: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018 -2019”. Oferty można składać do 10 sierpnia br.

Bezpłatnymi szczepieniami przeciw grypie przez kolejne dwa lata gmina zamierza objąć osoby w wieku powyżej 65. roku życia. Na realizację zadania w tegorocznym budżecie zabezpieczono 29 tys. zł, zaś w 2019 – 41 tys. złotych. Do zadań wykonawcy szczepień należeć będzie:

  • zakup szczepionek przeciw grypie czterowalentnych i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania, każda z osób otrzyma jedną dawkę szczepionki
  • wykonanie usługi szczepień osób od 65 lat zamieszkałych na terenie gminy Grodzisko Dolne, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
  • edukacja osób kwalifikujących się do szczepienia, poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko grypie
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach
  • zebranie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Programu, w tym deklaracji udziału w programie

Kompletne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018 -2019”, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy.

Szczegóły dotyczące programu znajdziesz klikając tutaj