XX Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego


 

XX Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego odbyła się 22 września. Gospodarzem i organizatorem tej znamienitej imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim, a honorowy patronat nad Spartakiadą objął Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart.

Podczas sportowych zmagań w Baranowie Sandomierskim integrowali się uczestnicy 64 ośrodków, łącznie około 700 osób. Cała uroczystość składała się z dwóch części; pierwsza rozpoczęła się od przywitania gości i przemówień, zapalenia znicza olimpijskiego oraz występu Rycerstwa Chorągwi Ziemi Sandomierskiej. Drugą częścią Spartakiady były zawody, gdzie  sportowcy zmierzyli się w konkurencjach indywidualnych tj.  strzały na bramkę, rzut do kosza, rzut woreczkiem do celu oraz skok w dal.  

Środowiskowe Domy Samopomocy  przygotowały również herby, które reprezentowały ich drużyny za które również przyznano nagrody i dyplomy. Rycerstwo Chorągwi Ziemi Sandomierskiej przygotowało również konkurencję – niespodziankę dla dyrektorów i kierowników jednostek oraz dla przedstawicieli władz. Najodważniejsi mieli okazję sprawdzić się podczas strzelania z łuku. Po  zakończonych zmaganiach sportowych każdy ŚDS otrzymał puchar oraz dyplom, dla zwycięzców   przewidziane były medale, natomiast wszyscy zawodnicy odebrali upominki.

Dla osób niepełnosprawnych Spartakiada jest niezmiernie ważnym wydarzeniem, wkładają wiele wysiłku w przygotowania pokonując tym samym własne bariery i słabości. Jest to też doskonała okazja do promowania zdrowego spędzania czasu wolnego, umacniania więzi i przyjaźni oraz integracji środowisk związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Spartakiada to również wspomnienia, które pozostają na lata. To właśnie Wy, uczestnicy zawodów, sprawiacie, że to wydarzenie jest tak wyjątkowe!

Więcej zdjęć na stronie ośrodka