Komunikat GOSP - żywność z Podkarpackiego Banku Żywności


Komunikat 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedłożyć dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody, tj.:

  • nakaz płatniczy za 2018 r.,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • odcinki rent i emerytur (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie,
  • rolnicy – dowód wpłaty KRUS,
  • zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym,
  • legitymację szkolną uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów (do wglądu),
  • stypendia,
  • inne dokumenty potwierdzające dochód.

W/w dokumenty należy przedłożyć do dnia 31.10.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym u pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł miesięcznie.

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.