Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów


 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Grodzisko Dolne.