KOLBUSZOWSKIE KOLĘDOWANIE W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI


 
 

Już od wielu, wielu lat Miejski Dom Kultury, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizują w Kolbuszowej Przegląd Widowisk Kolędniczych, do którego zapraszają młodzież i dorosłych podtrzymujących dawną, autentyczną formę kolędowania.

Wszystkie zespoły prezentują kolędy i widowiska kolędnicze zgodnie z tradycjami swego regionu, gdzie dominującą rolę odgrywają stroje, gwara i muzyka ludowa.

Prezentacje widowisk odbywają się w budynku MDK w Kolbuszowej, po czym zespoły w towarzystwie kapel wyruszają w odświętnym orszaku w teren, gdzie nadal kolędują w różnych punktach miasta.

Do grona uczestników dołączyły również nasze rodzime zespoły – „Leszczynka” z „Owsiokami” a „Grodziszczoki” z widowiskiem „Kolędnicy z kozą”. Obydwa zespoły zostały docenione za swoje sceniczne występy – „Grodziszczoki” wróciły z II, a „Leszczynka” z III nagrodą.