Przycisk Sieci Życia


 

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej" oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Rozwiązanie to - przycisk Sieci Życia - jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli. W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego zagrożenia służbom, które podejmują skuteczną interwencję.

Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci Życia można się zapoznać na stronie internetowej stowarzyszenia www.ratownictwo.org