Wybory sołtysów na terenie Gminy Grodzisko Dolne


 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje się do publicznej wiadomości, że zarządzeniem nr 11/19 z dnia 5 lutego 2019r. ustalił termin wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 7 kwietnia 2019r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydatów na sołtysów można zgłaszać do dnia 18 marca 2019r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy pokój nr 11.

Druki zgłoszeń kandydatów na sołtysów oraz informacje na temat wyborów dostępne są na stronie internetowej Gminy (www.grodziskodolne.pl) w Zarządzeniu Nr 11/19 z dnia 5 lutego 2019r. Wójta Gminy oraz w statutach sołectw.

Można je otrzymać również w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 125A nr tel. 17 2436003 wew. 211.