"Aktywny Senior" w Gminie Grodzisko Dolne


 

W dniu 12.02.2019r. w Dziennym Domu Pomocy „Aktywny Senior” w Grodzisku Dolnym  odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszami Policji.

W trakcie spotkania poruszone były zagadnienia związane między innymi z :

  • bezpieczeństwem osób starszych – „ Bezpieczny Senior”, zagrożenia ze strony domokrążców, wpuszczania osób obcych do domu, udzielanie danych osobowych postronnym osobom, właściwego zabezpieczenia mienia przed włamaniami i kradzieżami i odpowiedniego zachowania się w takich sytuacjach,
  • oszustwami metoda na „na wnuczka”, „policjanta”, „hydraulika” itp. Przypominano metody działania sprawców, wskazano algorytmy postępowania w przypadku stania się ofiarą oszustwa,
  • zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w tym: obowiązek noszenia elementów odblaskowych, właściwego poruszania się rowerami, korzystania z chodnika i właściwej strony jezdni,
  • omówiono zagadnienia związane z programem profilaktycznym „Stop Przemocy w Rodzinie” oraz „Ograniczyć Wandalizm” z uwagi na przypadki dewastacji mienia.
  • nawiązano do programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”,
  • zaprezentowano aplikację „ Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Natomiast w dniu 20.02.2019 r., odbyły się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

W warsztatach wzięły aktywny udział osoby korzystające z Podkarpackiego Banku Żywności oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior”.

W ramach warsztatów uczestnicy przygotowywali wraz z Panią dietetyk sałatkę z kuskusem, pastę z białej fasoli ALA SMALEC, praliny w białej czekoladzie oraz zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia.

Więcej informacji na stronie GOPS: www.gops.grodziskodolne.pl