Wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym do szkoły językowej w Anglii


 

Co zrobić, żeby szkoła funkcjonowała lepiej? Jak poprawić wyniki nauczania? Na te pytania często szukają odpowiedzi nauczyciele i dyrekcja.

Pracownicy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym też próbują poszukać nowych rozwiązań w zakresie zarządzania szkołą i edukacji, dlatego siedmioro z nich uczestniczy w projekcie pt. „Język robotów-rozwijanie kompetencji językowych i TIK od najmłodszych lat” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W projekcie planowane są 2 wyjazdy do szkoły językowej. W okresie ferii odbył się wyjazd na kurs języka angielskiego do Regent Oxford. Szkoła, w której odbywał się kurs, jest jedną z najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w uczeniu języka angielskiego uczniów międzynarodowych. Na pewno pobyt w niej przyczynił się do podniesienia kompetencji pedagogicznych i językowych personelu placówki. Oczywiście w innym celu jechali nauczyciele języków obcych, a w innym pozostali pracownicy szkoły.

Wyjazd widziany oczami wicedyrektora i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela informatyki

 Po co wicedyrektorowi ten wyjazd? Na pewno spędzenie tygodnia w szkole językowej pozwoliło na podpatrzenie rozwiązań organizacyjnych w Regent Oxford. Placówka uchodzi za jedną z najlepszych w Anglii i przebywając w niej, można to potwierdzić. Oczywiście to jest szkoła, więc mamy testy, rozmowy, prezentacje i wiele różnorodnych ćwiczeń i zadań. Wszystko jest jednak świetnie zaplanowane po to, aby uczniowie mogli jak najwięcej się nauczyć. Szkoła dba o każdy szczegół.

Co poniedziałek po przekroczeniu progu budynku uczniowie witani są przez wyznaczonych pracowników. Wszyscy są uśmiechnięci i przyjaznymi rozmowami starają się wprowadzić miłą atmosferę. Nawet rozmowa kwalifikacyjna, która czeka nowych studentów  w pierwszym dniu, nie wydaje się stresująca. Oczywiście służy  ona zakwalifikowania do grupy na bardzo zbliżonym poziomie zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w grupach międzynarodowych, dzięki czemu język angielski jest jedynym używanym językiem. Lekcje są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych i specjalnie dobranych materiałów dydaktycznych oraz aktywizującymi metodami w sposób bardzo efektywny. Tak jak w naszej szkole studenci otrzymują zadania domowe, które pozwalają utrwalić nabyte wiadomości i zmotywować do nauki. Szkoła do rozwoju języka wykorzystuje nie tylko zajęcia, ale też inne aktywności.

Codzienne poranki z quizami, wycieczki po Oxfordzie, popołudniowe spotkania integracyjne wymuszają używanie języka angielskiego. Zaskakujący w pierwszym dniu dzwonek ręczny oraz przerwy w przyjaznym otoczeniu sprawiają, że chce się uczyć. Oprócz tego wszystkich obowiązuje punktualność, co jest bardzo przestrzegane. Chociaż studenci szkoły w Oxfordzie nie są w wieku naszych uczniów, warto niektóre elementy przenieść na grunt naszej szkoły.  Pozostaje jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Po co nauczycielom uczącym w kl. I – III oraz nauczycielowi informatyki ten wyjazd?

To jest jedno z kluczowych zagadnień podejmowanych w projekcie. Ci nauczyciele mają otworzyć naszą szkołę na świat. Ten wyjazd umożliwia przede wszystkim naukę języka angielskiego oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów po to, żeby w przyszłości współpracować z szkołami zagranicznymi. Chcemy z robotami pokazywać się na arenie międzynarodowej oraz mieć partnerów z szkół z innych krajów, aby uczyć się wzajemnie. Mamy w planach udział w konkursach międzynarodowych z robotyki.

Wyjazd widziany oczami nauczycieli języków obcych

Nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego również brali udział w kursie językowym. Znajomość języka  angielskiego dopiero w sytuacji, kiedy otaczają nas wyłącznie osoby posługujące się tym językiem, jest szczególnie wartościowa i daje dużo satysfakcji. W szkole, w której studentami są osoby z niemalże całego świata, wspaniałą sprawą jest możliwość nawiązania kontaktów, konwersacji, a dzięki temu poznania kultur innych narodów. W naszych grupach byli studenci z Hiszpanii, Austrii, Japonii, Włoch,  Arabii Saudyjskiej, Rosji, Turcji i wielu innych narodowości. W czasie zajęć można było poznać również temperamenty osób z różnych krajów, szczególnie wtedy, gdy w czasie zajęć przychodziła pora na rywalizację, różne konkursy i zabawy.

Bardzo cenna była dla nas możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez native speaker’ów, sposób ich organizacji, wykorzystywane przez prowadzących  materiały, stosowane metody. Zobaczyliśmy też z jakich pomocy i sprzętów najczęściej korzystali wykładowcy Regent Oxford, jakie źródła informacji są dla nich ważne w przygotowaniu lekcji, a nawet jak urządzone i wyposażone są pracownie językowe, jak liczebne są grupy. Osoby prowadzące zajęcia były niezwykle życzliwe, gotowe odpowiedzieć na nasze pytania, często zainteresowane faktami z naszej historii bądź pisownią i wymową polskich odpowiedników angielskich wyrazów. Kiedy rozmawialiśmy o historii, o czasach współczesnych, o polityce, każdy uczestnik miał prawo do wyrażania własnych poglądów, nikt nie był za nie oceniany.

Pomimo, iż wyjazd do Oxfordu odbywał się w czasie ferii zimowych ani przez chwilę nikt nie żałował decyzji o uczestniczeniu w projekcie. Pomimo faktu, że  w czasie pobytu w Oxfordzie panowała piękna słoneczna pogoda, a na zajęciach trzeba było przebywać od 9.00 rano do 15.45, wszyscy byli zadowoleni i cieszyli się każdą chwilą spędzoną w gronie prowadzących i kolegów. Takie doświadczenia, jak pobyt w Regent Oxford, bardzo motywują do pracy, pogłębiania wiedzy, starań, aby zajęcia w naszej szkole były dla uczniów atrakcyjne, motywujące do nauki i skuteczne.