"Seniorze, nie siedź w domu"


 

W dniu 12 marca 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym zapoczątkowało edukacyjno-integracyjne „Wtorkowe Spotkania” w  Dziennym Domu Pomocy  przy GOPS w Grodzisku Dolnym.

Pierwsze spotkanie poświęciliśmy na budowanie dobrej atmosfery i zaufania. Pani Danuta Grabowiec – pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Grodzisku Dolnym zbadała wszystkim paniom  ciśnienie tętnicze oraz przeprowadziła krótką pogadankę na temat znaczenia prawidłowego odżywiania  w zachowaniu zdrowia. Ponadto pracowaliśmy nad wyszukaniem propozycji na następne spotkania. Statystyki wskazują jednoznacznie, że się starzejemy. Stajemy przed wyzwaniem, by z jednej strony wieś Grodzisko Dolne była miejscem przyjaznym dla osób starszych, z drugiej – by wykorzystać ich ogromny potencjał.

Gmina Grodzisko Dolne podejmuje wiele działań na rzecz osób starszych – nie da się ukryć, że każdy    z nas dołączy do tej grupy wiekowej, która już niebawem będzie najliczniejsza. Bardzo ważne jest zachęcanie starszych osób do udziału w życiu społecznym. Aktywność społeczna wzmacnia w ludziach  poczucie przynależności do wspólnoty i zapewnia dobre samopoczucie, a to sprzyja zachowaniu zdrowia.

Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania, które odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00. Na następne spotkanie zaprosiliśmy historyka – pana Bogumiła Pempusia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym dziękuje panu Andrzejowi Wikierze – Kierownikowi GOPS w Grodzisku Dolnym za użyczenie pomieszczeń na w/w spotkania.