Informacja kierownika GOPS w Grodzisku Dolnym o akcji dystrybucji żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom w ramach Programu " Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020"