Zasady prawidłowego użytkowania instalacji solarnej


 

Bezwzględnie przestrzegaj zasad użytkowania i warunków gwarancji podanych w "Instrukcji obsługi systemu solarnego dla użytkowania indywidualnego"

Pamiętaj!!!

 • w przypadku nie korzystania z ciepłej wody dłużej niż 24 h zawsze załączaj FUNKCJĘ URLOPOWĄ na sterowniku,
 • w przypadku braku odbioru c.w.u lub braku prądu przez dłuższy okres czasu (np. tydzień) w dni słoneczne zasłaniaj kolektory folią nieprzepuszczającą promieni słonecznych,
 • przestrzegaj warunków gwarancji podanych w instrukcji obsługi pkt. 8
 • dbaj o okresowe przeglądy instalacji elektrycznej w domu zapewniające
 • prawidłowość działania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • dbaj o poprawny stan techniczny instalacji elektrycznej ze szczególnym
 • uwzględnieniem układu zasilania sterownika i anody (gniazdo elektryczne)
 • zapewniającym prawidłowe działanie połączeń w gniazdach elektrycznych (sprawnie)
 • działające uziemienie instalacji),
 • w okresie intensywnych opadów śniegu, zadbaj o odśnieżanie kolektorów słonecznych i rurociągów prowadzonych na zewnątrz,
 • podczas burzy wyłączaj sterownik solarny z prądu
 • kontroluj ciśnienie na manometrze
 • sprawdzaj czy nie ma wycieków glikolu
 • pamiętaj o kontroli ciśnienia w naczyniu przeponowym c.w.u.
 • BARDZO WAŻNE! NIE ZAKRĘCAJ zaworów kulowych na zasilaniu i powrocie od c.o.
 • zaleca się kilka razy w roku, w celu oczyszczenia zaworu od osadów, poruszyć rączką zaworu (zamknij-otwórz), po czym bezwzględnie należy zostawić zawór w pozycji otwartej

Tok postępowania w przypadku zgłaszania usterek:

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji solarnej lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną (17 242 82 65 wew. 233 lub 231) bądź osobiście (pok. nr 13) w celu zgłoszenia usterki.

Zgłaszając awarię mailowo, prosimy o korzystanie z formularza zgłoszenia usterek - Pobierz .

Można również kontaktować się telefonicznie z serwisem pod numerem telefonu  (34) 343 02 82 (pon.-pt. w godz. 8.00 - 15.00)

Katalog zdarzeń niepodlegających gwarancji:

 • uszkodzenie rurociągu zasilającego górną wężownice z kotła c.o. spowodowane zakręceniem zaworów kulowych
 • awaria zasobników spowodowana wyłączeniem anody tytanowej
 • zmiana ustawień w sterowniku
 • zapowietrzenie układu c.o.
 • wycieki, rozszczelnienie układu spowodowane przegrzewami instalacji solarnej
 • zapowietrzenie układu spowodowane przegrzaniem instalacji solarnej
 • uszkodzenia czujnika spowodowane przegrzewami instalacji solarnej
 • nieprawidłowe użytkowanie instalacji w przypadku pozostawienia starego zasobnika C.W.U
 • uszkodzenia mechaniczne armatury oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji
 • uszkodzenia spowodowane przepięciem na sieci elektrycznej wyładowaniami atmosferycznymi
 • uszkodzenia czujnika, sterownika, pompy (urządzeń elektrycznych) – przegryzione przez zwierzęta, uszkodzone mechanicznie
 • awarie termostatycznego zaworu mieszającego i grzałki spowodowane odkładaniem się kamienia
 • usługi typu: przeniesienia kolektorów, wymiana źródła ciepła, przeniesienie osprzętu podlegają wycenie indywidualnej

Najczęściej zadawane pytania

 1. Dioda sygnalizacyjna na zasilaczu anody tytanowej świeci na czerwono. - Należy sprawdzić jakość połączenia kabla od anody - zarówno przy zasilaczu jak i samej anodzie. Jeżeli kabel jest poluzowany należy docisnąć wtyczkę. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, a dioda nadal sygnalizuje usterkę czerwonym światłem należy zgłosić usterkę.
 2. Wystąpił wyciek z zaworu bezpieczeństwa. - Najczęstszą przyczyną wycieku z zaworu bezpieczeństwa jest brak reduktora ciśnienia w instalacji. Jeżeli w budynku jest reduktor, a zawór mimo to się otwiera należy zmniejszyć ciśnienie na reduktorze. Jeżeli zmniejszenie ciśnienia nie odniosło pożądanego skutku należy zgłosić usterkę.
 3. Wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, sterownik przestał działać. - Po włączeniu zasilania sterownik powróci do swoich ustawień i instalacja podejmie pracę po schłodzeniu kolektorów.
 4. Załączył się alarm na sterowniku. - załączenie alarmu występuje najczęściej w przypadku chwilowego zaniku prądu. Załączenie alarmu jest spowodowane nagłym wzrostem temperatury panela solarnego (powyżej temperatury alarmowej zaprogramowanej na sterowniku) w wyniku braku pracy pompy solarnej spowodowanej brakiem zasilania. Należy odczekać do czasu spadku temperatury na panelu solarnym, pompa zostanie samoczynnie załączona i praca układu wróci do normy. Obniżenie temperatury nastąpi najprawdopodobniej wieczorem, a układ uruchomi się następnego dnia po wschodzie słońca.
 5. Czy sterownik można odłączyć od źródła zasilania? - Nie należy wyłączać sterownika z prądu. Można również wprowadzić zabezpieczenie w postaci UPSa który ma za zadanie w chwili odcięcia zasilania z sieci automatycznie podtrzymać pracę podłączonych urządzeń do czasu ponownego przywrócenia zasilania, jednak nie dłużej niż pojemność jego akumulatora (zalecany UPS tylko z pełną sinusoidą). Najczęściej UPSy stosuje się przy komputerach w celu zabezpieczenia niespodziewanej utraty danych. Wyjątkiem, kiedy należy wyłączyć instalację z zasilania jest burza.
 6. Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej. – Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza wyciek glikolu z instalacji solarnej.

UWAGA!

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa użytkownik.