Zawody GG Robot 2019


 
Zawody gg 3 
 
 
 

W dniach 10-11 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku niemal 50 drużyn z Polski, Włoch oraz Węgier wzięło udział w piątej edycji zawodów GG Robot. Konkurs GG Robot 2019 zatytułowany „Przyjaciele Elektrycznego Myślenia” był wyjątkowy,  ponieważ prócz głównych organizatorów jakim były Podkarpackie Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie, ZS im .prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Leżajsku porozumienie w sprawie udziału w konkursie podpisały także pozostałe Kuratoria Oświaty co nadaję ogromną rangę konkursowi.

Tym razem konkurs, który wymaga wiedzy z zakresu informatyki, robotyki oraz przedmiotów ścisłych odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 4-6 SP, klasy 7-8 SP i Gimnazjum oraz kategorii Open dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny miały do przygotowania prezentacje według ściśle określonych wytycznych dotyczących swojej konstrukcji oraz przygotowanie robotów zdobywających jak największą liczbę punktów na specjalnie przygotowanej planszy. Roboty spełniające wymagania co do masy i rozmiarów startowały w dwóch konkurencjach: pojedyncze przejazdy oraz double elimination polegające na równoczesnym starcie dwóch drużyn na dwóch połączonych ze sobą planszach startowych. Konkurs przyniósł niebywałe emocje, mnóstwo uśmiechów oraz łez wśród najmłodszych zawodników. Jednocześnie pierwszy raz w Polsce odbyły się eliminacje międzynarodowego konkursu BotBall 2019, którego zwycięzcami została drużyna z Grodziska Górnego, a finały w tym roku odbywają się w Norman w Oklahomie.

Dzięki zaangażowaniu poszczególnych kuratoriów oświaty uczniowie zdobywając miejsca 1-4 stali się laureatami, zaś 5-8 finalistami co pozwoli im uzyskać dodatkowe punkty podczas aplikowania do szkół średnich oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły potwierdzający uzyskane miejsca. Po podliczeniu punktów za poszczególne konkurencje przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Pan Marek Kondziołka  oraz Pani Justyna Pałys wręczyli zwycięzcom dyplomy uczestnictwa, nagrody oraz statuetki dla najlepszych drużyn. Statuetki ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla najlepszych drużyn były wyjątkowe, ponieważ posiadały w swoim składzie prawdziwe 24-karatowe złoto. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

-kategoria klas 4-6: „Mr Robot” w składzie Mikołaj Wrona, Szymon Szpunar, Kacper Rzegocki i Michał Smorul ze Szkoły Podstawowej w Soninie

-kategoria klas 7-8 i Gimnazjum: „Bez nazwy” w składzie Paweł Danak, Krzysztof Danak i Piotr Matuszek ze szkół w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym

-Kategoria Open: „Erasmus+ Hungarian 2” w składzie Roland Kislőrinc, Arnold Pákozdi, Zoltán Pilter i Levente Vörös ze szkoły w Kecskemét

Organizatorzy pragną złożyć ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sprawnego przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia całych zawodów, a w szczególności dla sędziów, osób czuwających nad przebiegiem zawodów oraz wszystkich wolontariuszy, bez których to wspaniałe przedsięwzięcie nie odbyłoby się.