Zebrania w sprawie scalenia


 

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja odbędą się zebrania uczestników scalenia mających grunty położone w miejscowości Chodaczów (godz. 17.00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) i Laszczyny (godz. 19.00, budynek Szkoły Podstawowej). Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział w zebraniu.