Kolejne zebrania scaleniowe


 

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja odbędą się zebrania uczestników scalenia mających grunty położone w miejscowościach Opaleniska (godz. 17.00, budynek Szkoły Podstawowej) i Zmysłówka (godz. 19.00, budynek Szkoły Podstawowej). Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział w zebraniu.