Święcenia prezbiteratu 2019


 
 

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 8 diakonów otrzymało z rąk abpa Adama Szala święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej w obecności biskupów archidiecezji przemyskiej, licznie zgromadzonych kapłanów, rodzin i przyjaciół. W gronie nowo wyświęconych kapłanów znalazł się ks. Artur Ochab mieszkaniec parafii Chodaczów.

W niedzielę ksiądz Artur odprawił mszę prymicyjną w swojej rodzinnej parafii. Uroczystościom towarzyszył przemarsz orszaku z domu do kościoła.

Więcej na stronie przemyska.pl