Debata nad Raportem o stanie Gminy


 

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy za rok 2018, który dostępny jest na stronie internetowej gminy w zakładce Gospodarka-strategie, programy, plany.

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy będzie miała miejsce debata nad tym raportem. W debacie mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Warunkiem uczestniczenia w debacie z prawem głosu jest złożenie do Przewodniczącego Rady, przez mieszkańca zainteresowanego wystąpieniem w takim charakterze, imiennego pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie czerwcowa sesja Rady Gminy. Mieszkańcy, którzy złożyli takie zgłoszenia będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi max. 15 osób.