Od 1 lipca Kartę Dużej Rodziny wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy i zainteresowanych otrzymaniem Karty Dużej Rodziny o zmianie podmiotu i miejsca wydawania kart.

Od 1 lipca 2019 roku Karta Dużej Rodziny wydawana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, pokój nr 30 – I piętro budynku GOPS, pracownik odpowiedzialny – pani Katarzyna Misiąg, tel. 17 242 91 34.

Wszelkich informacji związanych z otrzymaniem karty, w tym pomoc przy wypełnianiu wniosków udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie GOPS.