Nowy odcinek drogi gminnej przebudowany


 

Dobiegły końca prace mające na celu przebudowę odcinka drogi obok urzędu gminy prowadzącej m.in. do stacji paliw w Grodzisku Dolnym. W wyniku przeprowadzonych robót na tej drodze obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.

W ramach przebudowy zlikwidowano mylący kierowców wjazd na parking przy urzędzie, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy będą mogli poruszać się na tym odcinku drogi po szerszym 6,5 metrowym pasie, co umożliwi swobody przejazd samochodów w dwóch kierunkach. Droga zyskała nową podbudowę i nawierzchnię na odcinku 324 metrów, a jezdnia nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawca ułożył  nowy chodnik na długości 232 metrów, co poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych.

Po przebudowie drogi zmianie uległ sposób parkowania przy Urzędzie Gminy. Parkować można prostopadle do nowo przebudowanej drogi. Koszt wykonanych prac to około 540 tys. zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.