Nabór wniosków do programu "Mój prąd"


 

23 lipca 2019r. ogłoszono program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Głównym jego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych oraz osób, które dotychczas nie korzystały z żadnego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Wnioski te dostępne są na stronach Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioski należy składać w formie papierowej do siedziby NFOŚiGW. Należy je złożyć po zakupie i montażu paneli oraz po podpisaniu umowy z dystrybutorem energii. Poniesione przed dniem ogłoszenia programu (23 lipca 2019 r.) koszty nie mogą zostać zakwalifikowane do zwrotu.

Więcej szczegółów dot. programu można znaleźć na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/doradztwo-energetyczne/863-program-moj-prad