Zrealizowano kolejny etap rozbudowy sieci wod.-kan. w gminie


 

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym złożyło do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację inwestycji budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Laszczyny i Grodzisko Dolne, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w październiku 2017 roku spółka podpisała z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznanie dotacji w wysokości 1 495 371, 00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wiosnę 2018 roku ruszyły roboty w terenie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym oraz budowy nowego odcinka wodociągu w Zmysłówce. W ramach projektu w Laszczynach wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 7536,95 mb, osiem przepompownie ścieków, w tym dwie przydomowe. Całość poniesionych kosztów na wykonanie tego odcinka wyniosła 2 583 981,79 zł. W Grodzisku Dolnym wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 1035mb. Całość poniesionych kosztów to 251 535,00 zł. Natomiast w Zmysłówce wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 258mb. Koszt wykonania tego zadania wyniósł 37 515,00zł. Zadanie w Laszczynach wykonała firma LISBUD z Pstrągowej, natomiast za zadania w Grodzisku Dolnym i Zmysłówce odpowiedzialna była firma SANITEX z Tryńczy.

Aby sfinansować wszystkie prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym pozyskało dwie preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na łączną kwotę 2 305 298,20 zł.

Jak podkreśla Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym, Marek Ordyczyński, spółka realizując projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wzięła na siebie dużą odpowiedzialność zarówno po stronie merytorycznej, dotyczącej sprawnej realizacji unijnego projektu, jak i finansowej bo odpowiada finansowo za całość realizowanego zadania. Nigdy wcześniej spółka nie realizowała tak dużego projektu - mówi Prezes PGK - ale chcę podkreślić, że szczególnie w sprawach proceduralnych jak na przykład przy organizacji przetargu bardzo pomogli nam Pracownicy Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Radni Rady Gminy Grodzisko Dolne podjęli też uchwałę o corocznym zwiększaniu kapitału zakładowego spółki w wysokości poniesionych kosztów spłaty zaciągniętych przez spółkę pożyczek.

Na dzień 18 września br. do kanalizacji wpięło się 15 nowych odbiorców, a pracownicy spółki prowadzą rozmowy z kolejnym mieszkańcami zainteresowanymi do podłączenia się. Spółka, która w ostatnim czasie zakupiła własną koparkę przygotowuje indywidualne wyceny kosztów przyłączeń i jest zainteresowana ich wykonywaniem.