Dodatkowy nabór na bezpłatne i dofinansowane kursy języka angielskiego


 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język obcy to podstawa” w ramach, którego realizowany jest kurs języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.

Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu.

Istnieje możliwość organizacji zajęć na terenie Twojej miejscowości.

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2019 r. - 30.06.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: http://www.stowarzyszeniencr.pl

Profil w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/stowarzyszeniencr/

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.