Zaproszenie do Konkursu Filmowego "City Film Independent"


 

Zgodnie z kierowanymi do organizatorów sugestiami – II termin przyjmowania zgłoszeń propozycji filmów do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „City Film Independent” - konkursu filmów promocyjnych miast i regionów, został przesunięty do dnia 25 listopada 2019 r., do godziny 24.00.

Jeżeli posiadacie Państwo filmy promocyjne wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku, prezentujące walory i uroki Państwa regionu, miasta, miejscowości, parku krajobrazowego lub też prezentujące działalność lokalnych instytucji upowszechniania kultury, ewentualnie realizowane ciekawe wydarzenia artystyczne lub sportowe - zapraszamy do zgłoszenia filmów do Konkursu.

Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest, jako edycja łączona 2018-2019, a główny pokaz konkursowy, w którym oceniane będą zgłoszone filmy odbędzie się ponownie w Świętochłowicach. Miasto jest partnerem i gospodarzem Konkursu. Ponadto organizatorzy przygotowali dwa dodatkowe pokazy konkursowe - ponownie „Pokaz o Nagrodę Animatorów Kultury”, który odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju, a także po raz pierwszy „Pokaz o Nagrodę Publiczności”, który odbędzie się w Chrzanowie.  

Terminy pokazów podane będą na stronie Konkursu po 15 listopada b.r..

Zgłoszone do Konkursu filmy, w każdym pokazie konkursowym oceniać będzie oddzielna powołana Komisja Artystyczna. W konkursie przyznane będą nagrody (Grand Prix, Nagroda Animatorów Kultury, Nagroda Publiczności oraz I, II, III miejsce) i wyróżnienia.  

Dla instytucji i jednostek nieposiadających filmów zrealizowanych po 2010 roku – istnieje możliwość zgłoszenia filmu wyprodukowanego wcześniej, ale wymaga to wypełnienia dodatkowego wniosku "o dopuszczenie filmu sprzed 2010 roku" – wniosek dostępny jest w materiałach do pobrania na stronie www.

Oprócz nagród w konkursie przewidzianych w Regulaminie, wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu wezmą także udział w Pozakonkursowych Prezentacjach Filmowych, które odbędą się w kilkunastu miastach województwa śląskiego i małopolskiego, oraz kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego - po zakończeniu Konkursu. Filmy pokazane będą m.in. w: Krakowie, Katowicach, Tarnowie, Jastrzębiu-Zdroju, Świętochłowicach, Chrzanowie, Mikołowie, Gorlicach, Kielcach, Solcu-Zdroju, Zakopanem oraz innych miastach i miejscowościach. Termin realizacji Prezentacji Filmowych, podany będzie po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników.

Ponadto, wzorem poprzedniej edycji Konkursu - zgłoszone do Konkursu filmy prezentowane będą także przez okres 1 roku na kanale filmowym „City Film” w serwisie YouTube.

Filmy do Konkursu zgłosić mogą: miasta, gminy, powiaty, miejskie instytucje kultury, województwa samorządowe oraz niezależni producenci i realizatorzy filmowi – pod warunkiem posiadania praw autorskich lub producenckich do zgłaszanego filmu.

Wszystkie szczegółowe informacje, a także komplet niezbędnych druków do zgłoszenia filmów, dostępne są na stronie informacyjnej Konkursu pod adresem: www.cityfilm.art-plus.info, oraz rozsyłane są sukcesywnie pocztą elektroniczną.

Spot filmowy Konkursu: www.cityfilm.art-plus.info/film/index.html.