"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"


 
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Informacje o realizacji projektu oraz o formach wsparcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy -Programy aktywizacyjne i projekty urzędu, na podstronie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)” http://lezajsk.praca.gov.pl/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-iv-