OGŁOSZENIE!


 

Właściciele nieruchomości, którzy planują w 2020 roku zmianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub osoby posiadające odpady zawierające azbest, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Grodzisko Dolne pok. nr 6 lub o kontakt telefoniczny  17 2436003, 17 2428265 wew. 161.

Specjalistyczna firma bezpłatnie wykona usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu oraz zbiórki pozostałych materiałów zawierających azbest, które zostaną odpowiednio zabezpieczone i przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych.