Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów


 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka organizuje spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów.