Inf. dot. elektronicznych legitymacji studenckich


 

W związku z zawieszeniem zajęć w uczelniach i nieobecnością studentów, niezbędne stało się dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów, w którym określa się sposób potwierdzenia ważności elektronicznych legitymacji studenckich.

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickim 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczanie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Ta jednorazowa zmiana sposobu przedłużenia ważności elektronicznych legitymacji studenckich umożliwi studentom uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji studenckich na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020, po odwieszeniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia, a jednocześnie zapewni studentom nieprzerwane korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania ważnej legitymacji studenckiej (potwierdzenie statusu studenta).