Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych


 

od dnia 1 lipca br. do 15 lipca br. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r.  prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 roku wystąpiła susza lub powódź, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku o pomoc nie jest wymagany protokół szacowania strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-zwiazana-z-wystapieniem-suszy-lub-powodzi-szkody-dotyczace-chowu-lub-hodowli-ryb-slodkow.html