Nabór do projektu "Aktywny Senior II"


 

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Aktywny Senior II”!

W ramach projektu można skorzystać z:

  1. Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym

                                 lub

  1. Sąsiedzkich usług opiekuńczych

 

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:

- potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.

Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

UWAGA:

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest możliwy tylko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najważniejsze zasady:

- z Dziennego Domu Pomocy mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,

- zakaz wchodzenia na teren Dziennego Domu Pomocy osobom, których obecność nie jest konieczna. Opiekunowie uczestników Dziennego Domu nie mogą wchodzić na teren placówki,

- zakaz przychodzenia do DDP przez Uczestników, którzy mieli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wskazujących objawy infekcji dróg oddechowych,

- wejście do budynku DDP jest możliwe tylko przez wejście od strony ogrodu zimowego,

- przed wejściem do DDP jest dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury oraz dokonywana jest dezynfekcja rąk,

- właściwa higiena rąk: częste mycie i dezynfekcja,

- korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych,

- posiłki wydawane w turach po kilka osób,

- zajęcia prowadzone w grupach kilkuosobowych,

- częsta dezynfekcja powierzchni i wyposażenia,

- regularne wietrzenie pomieszczeń,

- brak możliwości korzystania z wyposażenia, którego nie można w łatwy sposób zdezynfekować, np. włóczek, tkanin, drobnych elementów jak puzzle.

W załączeniu formularz rekrutacyjny.