Komunikat dot. czyszczenia przepustów pod zjazdami


 

Z uwagi na intensywne opady deszczu, wszystkich mieszkańców gminy - właścicieli działek przylegających do dróg powiatowych i gminnych prosimy o przegląd i przeczyszczenie przepustów pod zjazdami na swoje posesje.

Opady deszczu powodują, że woda, która znajduje się w przydrożnych rowach nie ma ujścia. Musimy być wszyscy odpowiedzialni za stan zagrożenia powodziowego na naszym terenie. Służby gminne nie są w stanie w jednym czasie dokonać przeglądów i udrożnień wszystkich zanieczyszczonych miejsc.

Prosimy o współpracę.