Przyjmowanie Interesantów GOPSu


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił punkt obsługi swoich interesantów w nowej części kompleksu budynków urzędu gminy.

W sprawach zasiłków, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej prosimy udawać się do wejścia wskazanego na zdjęciu.

Nadal należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Udając się do GOPSu obowiązkowo trzeba mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną i dezynfekować ręce, płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.