OGŁOSZENIE - żywność z Podkarpackiego Banku Żywności


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 7 lipca 2020r. (wtorek) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dla osób zakwalifikowanych do Programu w ramach FEAD 2019, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:

  • Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości
    (1-2 metra)
  • Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
  • Dezynfekcję rąk.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

SKIEROWANIA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBIORU ŻYWNOŚCI BĘDĄ WYDAWANE POD REMIZĄ OSP W GRODZISKU DOLNYM – PROSZĘ NIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO GOPS.