Godziny otwarcia Kasy w Urzędzie Gminy


 

Wszystkim korzystającym z Kasy Urzędu Gminy przypominamy, że jest ona otwarta codziennie w godz. 7.30 - 13.00.

Z uwagi na prace urzędu i obowiązki poszczególnych osób, prosimy o regulowanie należności za pośrednictwem kasy w godz. wskazanych wyżej.

Godziny otwarcia kasy nie są ustalone w sposób przypadkowy. Zamknięcie jej o określonej godzinie wiąże się z podejmowaniem czynności dodatkowych, niezbędnych z jej obsługą np. rozliczeniami bankowymi i innymi operacjami finansowymi, które wymagają kontaktów również osobistych z zewnętrzną placówką bankową i jest uzależnione od godzin otwarcia banku.