Seniorzy - Seniorom


 

Ponad stu seniorów z Sołectwa Grodzisko Dolne, pan Kazimierz Matuszek Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne, pan Mariusz Jasic – Z-ca Wójta Gminy Grodzisko Dolne oraz zaproszeni goście uczestniczyło w spotkaniu przygotowanym przez  Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym z okazji Dnia Seniora. Od kilku lat zapraszamy naszych seniorów, by przy poczęstunku pokazać im, że mimo upływającego czasu są dla nas ważni i stanowią istotną część naszej lokalnej społeczności.

Na tak ważnym dla naszych seniorów spotkaniu nie mogło zabraknąć scenicznych atrakcji i ważnych na co dzień elementów edukacji. W części artystycznej zadedykowanej dostojnym gościom wystąpiły wokalistki z kółka wokalnego Ośrodka Kultury: Patrycja Wojnarska, Zosia Kulpa, Julia Majkut i Milena Baj. Siostry Agnieszka i Ola Rydzik dały koncert gry na cymbałach, a w tańcu zaprezentowali się Emilia Siuzdak i Jakub Fila z „Maraton Boogie” w Giedlarowej. Na zakończenie programu artystycznego swoje wokalne zdolności zaprezentowała pani Anna Szczęch z Pigan.

Przedstawiciel Komendy Policji w Leżajsku – pan Stanisław Półćwiartek – edukował  seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomniał o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym.

Natomiast pan Zbigniew Wnęk – przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pogłębił wiedzę uczestników na temat numeru telefonu alarmowego 112. Wskazał jak ważnym jest udzielenie właściwej informacji co do adresu i miejsca zdarzenia osoby lub osób potrzebujących pomocy. Dzwoniąc na numer 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujemy linię alarmową osobie, która w danej chwili potrzebuje natychmiastowej pomocy. Na zakończenie prelekcji wszystkim Seniorom zostały przekazane elementy odblaskowe oraz materiały informacyjne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym dziękuje za pomoc w przygotowaniu spotkania:

  1. Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne
  2. Gminnej Spółdzielni „SCH” w Grodzisku Dolnym
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym
  4. Ośrodkowi Kultury w Grodzisku Dolnym