Obowiązek noszenia maseczek ochronnych


 

Pamiętajmy, że od dzisiaj mamy obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, odzieży lub jej części.

Obowiązek dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium RP, m.in. podczas poruszania się samochodem z osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie, poruszając się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo, gdy znajdujemy się na drogach i placach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Zakrywać nosa i ust nie muszą osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.

Maseczek nie muszą też nosić kierujący środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób, duchowni sprawujący czynności lub obrzędy religijne, rolnicy w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym oraz osoby przebywające na terenie prywatnym (taras, ogród itp.).

Maseczki nie są też obowiązkowe dla dzieci do 4. roku życia.